معرفی خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

1- مشاوره حضوری

آدرس: تهران خیابان انقلاب،خیابان ۱۶ آذر،خیابان پرفسور ادوارد براون - پلاک ۱۳و ۱۵

 

2- مشاوره تلفنی:

02166962377

 

3-دفاتر ارتقاء و مشاوره دانشکده_دانشکدگان

 

4- مشاوره الکترونیکی:

مشورپ

5- مددکاری اجتماعی (شماره تلفن: 02166480367)

6- وبینارهای بهداشت روان مرکز مشاوره

 

سایر خدمات معاونت دانشجویی: