تقویم آموزشی

ورود به دانشگاه مرحله‌ای جدید در زندگی افراد است. اما از آنجایی که دانش آموزان دبیرستانی و خانواده‌های آنان تصور دقیقی از کمیت و کیفیت فعالیت‌های دانشگاهی ندارند و از طرف دیگر شرایط زندگی، برنامه درسی و روش مطالعه در دوران دانشجویی بسیار متفاوت از دوران دبیرستان است، این مرحله ممکن است همراه با مشکلاتی باشد.

یکی از مهم‌ترین خصوصیات دانشگاه، پیچیدگی و حجم بالای مطالب درسی و زمان اندک و محدود برای مطالعه‌ی  آنها است. علاوه بر این، دانشجویان هر ترم کارهای عملی، گزارش، پروژه و... نیز دارند که نیاز به زمان خاص و ویژه‌ای دارد.

خانواده با آگاهی از زمان های حساس آموزشی از جمله ثبت نام، شروع کلاس، ارزشیابی های میان ترم و پایان ترم، و ... می توانند همگام با دانشجویان و تقویم آموزشی شرایط لازم برای مدیریت زمان فرزندانتان و حمایت و پشتیبانی های لازم از آنها بعمل آورند.

برنامه تحصیلی یا تقویم آموزشی دانشگاه را در این جا مشاهده می کنید :

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰